Gladheidsbestrijding

De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor het winterseizoen 2017-2018 vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt er op dezelfde manier met gladheid omgegaan als voorgaande jaren. De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vixia ingezet om sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Routes

Het plan beschrijft primaire routes (o.a. hoofdwegen, buslijnen) en secundaire routes (wegen in de wijk). Deze laatste komen pas aan de orde als de primaire routes acceptabel zijn.

Inzage

Het gladheidbestrijdingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis en is hier te downloaden.

Hoofdnavigatie