DOP Nieuwdorp

Op woensdag 20 juli jl. zijn de plannen van alle DOP-werkgroepen van Nieuwdorp, verwerkt in een integrale visie, voorgelegd aan de inwoners van de wijk tijdens een drukbezochte inwonersavond. De integrale visie zal vervolgens worden aangeboden aan de gemeenteraad van Stein.

De integrale visie is te downloaden op www.gemeentestein.nl onder ‘DOPsgewijze aanpak > DOP Stein’, met als kanttekening dat de genoemde locatie voor de hondenspeelweide, geen doorgang vindt. Vrijwilligers die willen meewerken aan een vitaal Nieuwdorp, bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten t.b.v. de herbestemming van de Don Bosco school, kunnen zich aanmelden via de facebookpagina van DOP Nieuwdorp of via het mailadres eigenkracht@gemeentestein.nl Er liggen geweldige kansen voor de wijk. Voor het laten slagen van de plannen is de inzet van vrijwilligers uit de wijk echter onontbeerlijk.

Hoofdnavigatie