Burgemeester Stein roept minister op tot wetswijziging overtocht praalwagens

Burgemeester Leurs-Mordang van Stein heeft de minister van Infrastructuur en Milieu verzocht de wetgeving dusdanig aan te passen zodat de overtocht van praalwagens via de snelweg mogelijk wordt. Dit naar aanleiding van de problematiek met de overtocht over de A76 gedurende de carnavalsperiode. De brief is medeondertekend door gedeputeerde Mackus, de burgemeester van Maasmechelen de heer Terwingen en door de woordvoerder namens #A76gate de heer De Rooij.

Overtocht via snelweg korter en veiliger

Ieder jaar worden tijdens de carnavals periode in Nederlands en Belgisch Limburg diverse optochten georganiseerd waarbij praalwagens aan de andere kant van de grens deelnemen.

Voor een overtocht over de A76 (groene route op kaart) kan Rijkswaterstaat geen ontheffing verlenen omdat hier in de huidige wetgeving geen juridische grondslag voor is. Om die reden moeten de carnavalsgroepen via het onderliggende wegennet naar België rijden (rode route op kaart). De gemeente, provincie en carnavalsgroepen hebben nogmaals geconcludeerd dat de overtocht via de A76 korter en veiliger is dan het alternatief; 40 km omrijden over 80 km/h-wegen (met gelijkvloerse kruisingen) en verkeersonveilig inhaalgedrag. Rijkswaterstaat geeft aan dat een ‘gedoogbeschikking’ een laatste mogelijkheid is. Dit is een ministeriële bevoegdheid.

De brief

Niet voor niets schreef burgemeester Leurs-Mordang de minister een brief, die tevens is verzonden naar de vaste Kamercommissie en de Limburgse Kamerleden. In de brief geeft zij aan dat zij twee mogelijkheden ziet om binnen de huidige regelgeving de overtocht van praalwagens over de A76 mogelijk te maken. Wettelijk is bepaald dat praalwagens mogen deelnemen aan een stoet. Echter het zelfstandig transport van en naar een stoet is in de huidige wetgeving niet geregeld. Indien de wetgever dit onder de noemer stoet zou onderbrengen, ontstaat de mogelijkheid om de optocht/overtocht op een verkeersluw moment te laten plaatsvinden. Een tweede mogelijkheid is om de wetsartikelen in de wegenverkeerswet aan te passen zodat ook de overtocht van praalwagens past binnen de geldende wetgeving.

Doel van de aangepaste wetgeving is het realiseren van een veilige ordentelijke structurele oplossing  voor deze maatschappelijk, cultureel gewenste activiteit.

Hoofdnavigatie