Beroepen vergunning winkelcentrum fase 2 ongegrond verklaard

Op 1 september jl. heeft de rechtbank Limburg de vijf ingestelde beroepen tegen de vergunning voor de bouw van de tweede fase van het Steinse winkelcentrum afgewezen. Alle inhoudelijke beroepsgronden zijn door de rechtbank verworpen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning volledig in stand is gebleven en dat de bouwwerkzaamheden gewoon doorgaan.

Gemeente heeft zorgvuldig getoetst

Wethouder Danny Hendrix: ‘Als gemeente zijn we verheugd met deze uitspraak van de rechtbank, vooral vanwege de duidelijke bewoording van de rechter dat wij de vergunningsaanvraag voor deze fase zorgvuldig hebben getoetst en dat wij een goede afweging van alle belangen hebben gemaakt. Met name het aantal parkeerplaatsen en de bouwhoogte waren gronden die door de appellanten zijn aangehaald. De rechtbank heeft geoordeeld dat onze parkeerberekeningen kloppen en dat inzake de bouwhoogte een zorgvuldige afweging is gemaakt die stand houdt. De rechtbank oordeelt dat het college correct binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld. Uiteraard geeft deze uitspraak een positieve impuls aan de voortgang van de centrumontwikkeling.’

Tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Wonen en winkelen

De tweede fase van het winkelcentrum omvat de bouw van één supermarkt, twee winkelruimten en 24 appartementen. De oplevering van dit tweede gedeelte van het winkelcentrum is voorzien voor het einde van dit jaar en daarmee krijgen de inwoners van Stein hun nieuwe centrum in volle omvang terug.

Hoofdnavigatie