12 oktober infoavond werkzaamheden Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal. Aannemer Van den Herik Sliedrecht is onlangs gestart met de uitvoering ervan nabij Elsloo. Op 12 oktober aanstaande vindt een informatieavond voor inwoners plaats in het Maaslandcentrum Elsloo. Aanvang 19.30uur. Iedereen is van harte welkom!

Passeervak

Het Julianakanaal wordt bij Elsloo over een lengte van 1 kilometer verruimd, hiervoor wordt de huidige dijk in westelijke richting verlegd. Om de dijk te kunnen verleggen zal ook de bestaande Westelijke Kanaalweg en de aanwezige bomenrij verplaatst moeten worden. De aanleg van het passeervak wordt in den droge uitgevoerd door een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie fases, per fase wordt een droog werkvak van ongeveer 330 meter gerealiseerd.

Planning

  • Realiseren nieuwe Westelijke Kanaalweg: september - oktober 2017
  • Kappen aanwezige bomen: oktober 2017
  • Verleggen huidige dijk (in 3 fases): oktober 2017 - oktober 2018
  • Herplanten nieuwe bomen: juni - juli 2018

Hinder mogelijk

Tijdens de werkzaamheden zal de Westelijke Kanaalweg open blijven voor het reguliere (recreatie-)verkeer. Wel zal het jaagpad dat over de dijk loopt, afgesloten zijn. Ondanks dat in de nabije omgeving van het werkterrein geen bebouwing aanwezig is, kunnen inwoners mogelijk geluidsoverlast van het aanbrengen van de damwanden ervaren. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken wordt ’s avonds na 19.00 uur niet gewerkt.

Hoofdnavigatie