12 oktober bijeenkomst erfgoed van Meers en Maasband: inventarisatie en eerste selectie

Wilt u meepraten over het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Meers en Maasband? Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 12 oktober aanstaande om 19.00 uur in de dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” gelegen aan de Kloosterstraat 19A te Meers.

Daar wordt de eerste inventarisatie van het cultuurhistorisch erfgoed in Meers en Maasband gepresenteerd.

Deze inventarisatie is recent uitgevoerd door Buro4. Samen met de aanwezigen wordt ook een eerste selectie gemaakt. Dit geheel vormt een onderdeel van een interactief traject om te komen tot een erfgoedbeleid.

Wat is erfgoed?

Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die getuigen van de geschiedenis van de gemeente, de verschillende kernen en hun inwoners. Het is dus breder dan de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc.

Het belang van erfgoed

Erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van onze leefomgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp.

Amateurhistorici

Omdat het erfgoed deel uit maakt van de samenleving en het erfgoedbeleid wordt opgesteld voor de samenleving, wil de gemeente inwoners de mogelijkheid bieden om te participeren bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid. Met name historische verenigingen en amateurhistorici kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zij zijn immers bekend met de omgeving, de plaatselijke geschiedenis en kennen vaak ook de verborgen historische relicten.

Hoofdnavigatie