Bekendmakingen

Gemeente Stein publiceert bekendmakingen van meldingen en vergunningen (o.a. omgevingsvergunningen, aanvragen in het kader van de Drank - en Horeca Wet, evenementenvergunningen, sloop - en milieumeldingen) op www.overheid.nl. Wilt u bekendmakingen die uw buurt of straat aangaan per e-mail te ontvangen? Activeer dan de e-mailservice van overheid.nl.

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal termen die vaak in bekendmakingen voorkomt. Scroll naar beneden om de recentste bekendmakingen op het gebied van belastingen, omgevingsvergunningen, APV en bijzondere wetten en verkeer te lezen.

Ter inzage legging

Alle stukken kunnen worden ingezien bij de afdeling Publiekszaken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken behalve als anders is aangegeven.

Beroep

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht).

Bezwaar

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 15, 6170 AA Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening. Als u een bezwaarschrift indient waar bijvoorbeeld spoed bij vereist is, kunt u naast het bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (zoals schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht).

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden reageren op het voornemen om een besluit te nemen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 15, 6170 AA Stein). Voor het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de vermelde afdeling.

archief >>

Hoofdnavigatie