Subsidie ‘Sportakkoord 2022’ moedigt sport & bewegen in Stein aan

Maandag 4 april 2022

Nu het voorjaar is aangebroken en we de meeste coronamaatregelen achter ons hebben gelaten, staan veel sporters en sportaanbieders weer in de startblokken. Overal worden weer de fietsen afgestoft, ballen opgepompt en veters gestrikt. De gemeente Stein juicht dit toe en geeft hieraan een impuls via de subsidieregeling Sportakkoord 2022. Organisaties kunnen via deze regeling tot € 1.000 krijgen voor initiatieven op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. Zo komen we samen weer in beweging.

Gelukkige en gezonde inwoners

We streven in Stein naar zoveel mogelijk gelukkige en gezonde inwoners. Sport, bewegen en vitaliteit leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Samen met tal van stakeholders is in 2020 daarom het Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein (kortweg ‘sportakkoord’) opgesteld.

Lastige tijd met uitdagingen

Toen we tijdens de feestelijke ondertekening en kick-off in de startblokken stonden om aan de slag te gaan met onze gezamenlijke ambities, konden we niet vermoeden wat ons te wachten stond. De gezette handtekeningen waren nauwelijks droog, toen ons land in een lockdown terechtkwam. De corona pandemie onderstreepte weliswaar het belang van vitaliteit en het gesloten akkoord, maar maakte het tegelijkertijd onmogelijk om aan de slag te gaan met veel van de geformuleerde doelen en acties. Hierdoor is noodgedwongen geschoven in prioriteiten en planningen.

Voor iedereen, maar zeker ook voor sportverenigingen, was het een lastige tijd. Wat ze het liefste doen en waaraan ze hun bestaansrecht ontlenen, kon opeens niet meer. Bovendien werden ze geconfronteerd met veel vragen, problemen en uitdagingen. Ook hadden ze moeite om leden te behouden, vrijwilligers te blijven betrekken en financieel het hoofd boven water te houden. Veel sport- en beweegaanbieders hadden hierdoor ineens andere prioriteiten en verlegden de focus naar hun interne organisatie.

Subsidie ‘Sportakkoord 2022’

Nu ons land weer open is en de corona maatregelen zijn afgeschaft, staan veel verenigingen te trappelen om al hun activiteiten weer volledig te hervatten. Als gemeente Stein juichen we dit natuurlijk toe, en willen we dit optimaal faciliteren. Daarom is de subsidie ‘Sportakkoord 2022’ in het leven geroepen. Deze subsidie biedt organisaties de kans om initiatieven in het kader van sport, bewegen en vitaliteit te ontplooien. Hierbij kan het gaan om het opstarten van nieuwe initiatieven, maar ook om doorontwikkeling van bestaande activiteiten. Hiervoor kunnen organisaties een bijdrage ontvangen tot € 1.000. Aanvragen kunnen de rest van het jaar worden ingediend en worden beoordeeld door de gemeente en het Sport & Beweeg Panel. Op die manier hopen we onze beweegaanbieders én inwoners van een vitaliteitsimpuls te voorzien.

Het belang hiervan is misschien wel groter dan ooit. Onze regio kampt immers al geruime tijd met gezondheidsachterstanden, en corona heeft hier geen goed aan gedaan. Zo namen in coronatijd de gezondheid, sportparticipatie en motorische fitheid af, terwijl overgewicht en eenzaamheid juist toenamen. Hoog tijd dus om in beweging te komen. Op die manier maken we Stein samen gelukkig en gezond.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de subsidie Sportakkoord 2022 op www.gemeentestein.nl/subsidies. Hier vind je ook de voorwaarden en het aanvraagformulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen via Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93