Vergeet niet om je subsidie voor 2022 aan te vragen: deadline 1 juli!

Maandag 31 mei 2021

De gemeente Stein kent diverse subsidies, waarvan je als vereniging of stichting gebruik kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn de Waarderingssubsidie, Ondersteuningssubsidie accommodaties en de Subsidie professionele instellingen. Weten of je in aanmerking komt voor één van deze regelingen of een aanvraag indienen? Wacht niet te lang, want aanvragen voor 2022 moeten uiterlijk 1 juli worden ingediend.

Waarderingssubsidie

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker  Gemeente Stein
Doel Ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur van krachtige en toekomstbestendige organisaties (en/of activiteiten) die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de gemeente Stein.
Doelgroep Verenigingen/stichtingen die actief zijn in de gemeente Stein. Bijvoorbeeld: organisaties die sport-, cultuur- of welzijnsactiviteiten aanbieden en/of gericht zijn op specifieke doelgroepen (jeugd, senioren of mensen met een beperking)
Budget € 20 per jeugdlid + aanvullend bedrag
Deadline 1 juli 2021 (aanvraag)
Meer info Meer info op de pagina waarderingssubsidie 

Ondersteuningssubsidie accommodaties

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker Gemeente Stein
Doel Instellingen en organisaties ondersteunen in het kader van tegemoetkoming voor accommodatiehuur ten behoeve van de kernactiviteiten en retributie van Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en legeskosten.
Doelgroep Verenigingen/stichtingen (zie voorwaarden)
Budget Maatwerk
Deadline 1 juli 2021 (aanvraag)
Meer info Meer info op de pagina ondersteuningssubsidies accommodaties

Subsidie professionele instellingen

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker  Gemeente Stein
Doel Professionele instellingen ondersteunen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die niet zonder professionals op het gebied van zorg en welzijn bereikt kunnen worden.
Doelgroep Verenigingen/stichtingen met beroepskrachten in dienst, die zich ten behoeve van de bevolking inzetten voor één of meer van de volgende sectoren: Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur.
Budget Maatwerk
Deadline 1 juli 2021 (aanvraag)
Meer info  Meer info op de pagina subsidie professionele instellingen 

Tijdig indienen!

Voor deze regelingen geldt dat de deadline nadert. Aanvragen voor het jaar 2022 moeten namelijk uiterlijk 1 juli worden ingediend. Dit kan middels het hiervoor bestemde formulier op de website.

Natuurlijk begrijpen we dat de periode waarin we ons bevinden zorgt voor de nodige onduidelijkheid en onzekerheid. Vanwege de coronamaatregelen zijn wellicht nog niet alle onderliggende stukken gereed, of is nog niet duidelijk welke activiteiten jullie in 2022 kunnen of mogen uitvoeren. Daarom worden een aantal handreikingen gedaan. Zo volstaat voor de Waarderingssubsidie een begroting voor 2021 (i.p.v. 2022) en een jaarrekening van 2019 (i.p.v. 2020). Bij vragen of problemen kun je contact opnemen en zoeken we samen naar een maatwerk oplossing.

Meer informatie over de regelingen, voorwaarden en formulieren, is te vinden via bovenstaande links. Alles over subsidies van de gemeente Stein vind je op www.gemeentestein.nl/subsidies.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.