Preventieve bestrijding eikenprocessierups gestart

Dinsdag 3 mei 2022

Preventieve bestrijding eikenprocessierups gestart

De gemeente Stein bestrijdt de komende periode weer de eikenprocessierups preventief met een biologisch middel. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en dier.

In combinatie met deze beheermethode zijn het binnen onze gemeente ook de koolmezen, kevers en sluipwespen, die de Eikenprocessierupsen  in toom houden. Zo hangen er binnen onze gemeente op meerdere plaatsen vogelnestkastjes voor de koolmezen. Ook worden gazons en bermen, daar waar het kan, beurtelings overgeslagen met maaien voor een wat meer bloemrijkere begroeiing. In bermen en parken mag daar waar het mogelijk is, enige verruiging ontstaan in de beplantingen waar deze “natuurlijke vijanden” van de processie rups hun leefgebied kunnen vinden. De effecten hiervan worden al zichtbaar.

vogelhuisjes

Op de foto hierboven zie je de vogelnestkastjes die zijn opgehangen door ons gemeentelijk wijkteam.

Waarom toch nog preventieve bestrijding?

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups omdat de brandharen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid kunnen voorkomen. De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn, er toch last van hebben. De eikenprocessierups in toom houden met alleen “natuurlijke vijanden” is op dit moment nog niet mogelijk.

Werkwijze

De preventieve bestrijding vindt plaats onder goede weersomstandigheden en is afhankelijk van de uitgegroeide jonge bladeren op de eikenbomen. Het biologisch middel wordt door een nevelspuit onder hoge druk in de toppen van de bomen gespoten. Inwoners kunnen enige overlast ondervinden doordat takjes en bladeren door de hoge drukspuit uit de bomen waaien en in tuinen of weilanden terechtkomen. Contact met dit middel kan overgevoeligheid veroorzaken, maar is niet schadelijk. Uiteraard doen wij ons best om dit te voorkomen.

Rupsennesten ruimen

Plaatselijk kunnen zich, van eind mei t/m juni, toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Zowel op bespoten als onbespoten locaties. Deze nesten worden indien nodig en waar mogelijk geruimd door ze weg te zuigen. Het gaat dan om plekken in de buurt van woningen, scholen en langs wegen en paden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom bekijkt de gemeente per locatie of er bestrijding kan en zal plaatsvinden. Een belangrijk voorwaarde hierbij is of er regelmatig mensen in de buurt van de boom of het nest komen. In het buitengebied worden voor zover nodig bomen met rupsennesten gemarkeerd met een rood lint. Voorbijgangers kunnen hierdoor extra alert zijn op de aanwezigheid van rupsennesten.

Wat kun je zelf doen?

Probeer direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Meld waargenomen nesten bij de gemeente via het gemeentelijk meldingensysteem, via een e-mail naar info@gemeentestein.nl of het telefoonnummer 046 - 435 93 93.


Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.ggdzl.nl.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.