Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas ter inzage

Donderdag 10 december 2020

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het bieden van duidelijkheid over afspraken tussen de betrokken actoren bij een hoogwatersituatie, het beschrijven van omvang en effecten van de verschillende hoogwaterscenario’s en het vastleggen van de voorbereide acties en taken bij het optreden van hoge waterstanden in de Maas.

Het herziene rampbestrijdingsplan is een update van de versie uit 2016.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 22 januari 2021 ingediend worden bij de Gemeente die de zienswijze zal doorzetten naar de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 22 januari 2021 worden ingediend bij:
Gemeente Stein
T.a.v. afdeling VTH, cluster OOV
Postbus 15
6171 KP Stein

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.