Accommodaties

Dit jaar gaat de gemeente samen met inwoners en verenigingen aan de slag met een nieuw accommodatiebeleid. Samen werken we aan een bruisende en leefbare gemeente met toekomstbestendige accommodaties.

Terugblik startbijeenkomsten per dorp en wijk

In oktober hebben diverse dorps- en wijkbijeenkomsten plaatsgevonden over het accommodatiebeleid. Samen met inwoners en verenigingen is gesproken over de huidige situatie en over de kansen voor de toekomst. Dit leverde veel energie en interessante input op. Per dorp/wijk is hieronder de presentatie en samenvatting van de opbrengst te vinden. Wil je meer weten over wat er in jouw dorp speelt? Klik bij jouw dorp op meer informatie en krijg een overzicht van feiten en cijfers.

Vervolgbijeenkomsten

In vervolgbijeenkomsten gaan we aan de slag om het toekomstbeeld per kern concreet te maken. Eventuele scenario’s en veranderingen binnen de accommodaties in jouw dorp worden hierbij besproken. Wil jij hier (weer) over meepraten? Kom naar één van de bijeenkomsten.

  • Bijeenkomst Stein | 19 november 2018, 19.00-21.00 uur | MFC De Grous
  • Bijeenkomst Meers | 20 november 2018, 19.00-21.00 uur | Fanfarezaal Meers
  • Bijeenkomst Elsloo | 26 november 2018, 19.00-21.00 uur | Maaslandcentrum
  • Bijeenkomst Berg a/d Maas | 28 november 2018, 19.00-21.00 uur | MFC Berg a/d Maas
  • Bijeenkomst Urmond | 3 december 2018, 19.00-21.00 uur | Pater Kolbe

Graag aanmelden voor de bijeenkomst per e-mail via rob.vanderwijst@gemeentestein.nl. Geef hierbij aan naar welke bijeenkomst je komt en wie er van jouw organisatie/vereniging aanwezig is. Ben je niet de juiste contactpersoon? Wil je deze e-mail dan doorsturen?

Startnotitie vastgesteld

We zijn in maart gestart met een eerste bijeenkomst. Samen met inwoners en verenigingen hebben we een eerste verkenning naar de toekomst van onze accommodaties gemaakt. De input van deze bijeenkomst is verwerkt in een startnotitie, die is vastgesteld door de gemeenteraad. De startnotitie vormt de basis voor het uitwerken van het accommodatiebeleid. Bekijk hier de startnotitie (PDF, 5.4 MB).

Startbijeenkomst 28 maart 2018

Ongeveer 100 inwoners, veel vrijwilligers van verenigingen, kwamen op 28 maart samen in MFC De Grous om mee te praten over de accommodaties van de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst werden ze geïnformeerd over het doel en het proces. Daarnaast werden zij bijgepraat over trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onze samenleving, op de verenigingen en op het accommodatiegebruik. De wereld om ons heen verandert namelijk enorm en dat heeft impact op de verenigingen, dorpen en accommodaties. Bekijk hieronder de terugblik op de bijeenkomst.

Presentatie startbijeenkomst (PDF, 3.3 MB)
Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 1 (PDF, 3.8 MB)
Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 2 (PDF, 208.3 kB)