Accommodaties

Gemeente Stein werkt samen met inwoners en verenigingen werkt aan een nieuw accommodatiebeleid. Samen werken we aan een bruisende en leefbare gemeente met toekomstbestendige accommodaties.

Concept accommodatienota

Eind 2018 zijn diverse bijeenkomsten geweest in de kernen in de gemeente Stein. Alle input is vertaald in een accommodatienota die binnen de gemeente is afgestemd. Bekijk hier de accommodatienota. (PDF, 3.3 MB)

Terugblik vervolgbijeenkomsten per dorp

In november en december 2018 hebben we samen met inwoners en verenigingen het toekomstbeeld per kern concreet gemaakt. Mogelijke scenario’s en veranderingen binnen de accommodaties in de kernen zijn hierbij besproken. Erg mooi om te zien dat er een beweging op gang is gebracht en inwoners en verenigingen samen aan de slag willen om de dorpen toekomstbestendig te behouden. De plannen zijn verder uitgewerkt en verwerkt in het hiervoor genoemde accomodatiebeleid. 

Per dorp is hieronder de presentatie en een samenvatting van de opbrengst te vinden.

Terugblik startbijeenkomsten per dorp en wijk

Tijdens diverse dorps- en wijkbijeenkomsten is er samen met inwoners en verenigingen is gesproken over het accommodatiebeleid. Er is gesproken over de huidige situatie en over de kansen voor de toekomst. Dit leverde veel energie en interessante input op. Per dorp/wijk is hieronder de presentatie en samenvatting van de opbrengst te vinden. Wil je meer weten over wat er in jouw dorp speelt? Klik bij jouw dorp op meer informatie en krijg een overzicht van feiten en cijfers.

Startnotitie vastgesteld

We zijn in maart gestart met een eerste bijeenkomst. Samen met inwoners en verenigingen hebben we een eerste verkenning naar de toekomst van onze accommodaties gemaakt. De input van deze bijeenkomst is verwerkt in een startnotitie, die is vastgesteld door de gemeenteraad. De startnotitie vormt de basis voor het uitwerken van het accommodatiebeleid. Bekijk hier de startnotitie (PDF, 5.4 MB).

Startbijeenkomst 28 maart 2018

Ongeveer 100 inwoners, veel vrijwilligers van verenigingen, kwamen op 28 maart samen in MFC De Grous om mee te praten over de accommodaties van de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst werden ze geïnformeerd over het doel en het proces. Daarnaast werden zij bijgepraat over trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onze samenleving, op de verenigingen en op het accommodatiegebruik. De wereld om ons heen verandert namelijk enorm en dat heeft impact op de verenigingen, dorpen en accommodaties. Bekijk hieronder de terugblik op de bijeenkomst.

Presentatie startbijeenkomst (PDF, 3.3 MB)
Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 1 (PDF, 3.8 MB)
Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 2 (PDF, 208.3 kB)


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93