Hoogwater in Stein: volg hier ons liveblog

Aanpak woningvoorraad

 

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten is Zaam Wonen aan de slag gegaan:

  • Woeringenstraat
  • Diepenbeekstraat
  • Peldenstraat
  • Damiatestraat
  • Crostolostraat.

Sinds juli 2021 betrekken we ook de bewoners van deze straten bij de ontwikkeling van de wijk:

  • Kamperstraat
  • Baesweilerstraat
  • Kuringenstraat
  • Tripsstraat

Samen aan de slag!

Inmiddels is er een klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ opgericht. De deelnemers van deze klankbordgroep zijn zowel huurders als eigenaren die in deze straten wonen. Samen met hen kijken we niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen.

In september 2020 is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen. Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari  2021 de draad weer opgepakt en zijn we per straat online samen aan de slag gegaan. In maart 2021 hebben we alle verbeterpunten samengevat..

Lees via deze link het verslag (PDF, 1.4 MB) en bekijk de presentatie van deze bijeenkomst (PDF, 3.7 MB).

Planning

Op dit moment is Zaam Wonen druk bezig om de verbeterpunten te vertalen in een voorstel voor de wijk. Na de zomervakantie hervatten we de bijeenkomsten met de klankbordgroep en praten we de bewoners van de Kamperstraat | Baesweilerstraat | Kuringenstraat | Tripsstraat bij. Aan de hand van deze bijeenkomsten maken we een definitief plan voor de wijk dat we nog dit jaar presenteren aan de wijk. Ook starten we met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12.     

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl