Aanpak woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten is Zaam Wonen aan de slag gegaan:

  • Woeringenstraat
  • Diepenbeekstraat
  • Peldenstraat
  • Damiatestraat
  • Crostolostraat.

Sinds juli 2021 betrekken we ook de bewoners van deze straten bij de ontwikkeling van de wijk:

  • Kamperstraat
  • Baesweilerstraat
  • Kuringenstraat
  • Tripsstraat

Samen aan de slag!

Inmiddels is er een klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ opgericht. De deelnemers van deze klankbordgroep zijn zowel huurders als eigenaren die in deze straten wonen. Samen met hen kijken we niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen.

In september 2020 is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen. Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari  2021 de draad weer opgepakt en zijn we per straat online samen aan de slag gegaan. In maart 2021 hebben we alle verbeterpunten samengevat om ze vervolgens te vertalen in een plan voor de wijk. Op 21 september hebben we een voorlopig plan voor de wijk gepresenteerd aan de klankbordgroep.

Lees het voorlopig plan voor de wijk in het verslag van de laatste bijeenkomst (PDF, 1.5 MB).

Planning

Op 14 oktober reageert de klankbordgroep op het voorlopig plan voor de wijk. Aan de hand van deze bijeenkomst maken we een definitief plan. Op zaterdag 11 december organiseren we een wijkmarkt in het Buurtcentrum Nieuwdorp en presenteren we het definitieve plan aan de wijk. Ook starten we eind dit jaar met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12.    

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl