Aanpak woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten is Zaam Wonen aan de slag gegaan:

  • Woeringenstraat
  • Diepenbeekstraat
  • Peldenstraat
  • Damiatestraat
  • Crostolostraat.

Samen aan de slag!

Inmiddels is er een klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ opgericht. De deelnemers van deze klankbordgroep zijn zowel huurders als eigenaren die in deze straten wonen. Samen met hen kijken we niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen.

Op woensdag 30 september is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen. Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari de draad weer opgepakt en zijn we per straat online samen aan de slag gegaan. Op donderdag 18 maart hebben we alle verbeterpunten samengevat.

Lees via deze link het verslag (PDF, 1.4 MB) en bekijk de presentatie van deze bijeenkomst (PDF, 3.7 MB).

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

  • Maart-Mei: Zaam Wonen gaat aan de slag met de verbeterpunten en vertaalt deze in een voorstel voor de wijk.
  • Jun-Aug: We hervatten de bijeenkomsten met de klankbordgroep en bespreken het voorstel voor de wijk.

Aan de hand van deze bijeenkomsten maken we een definitief plan.

  • Sept-Okt: We presenteren het definitieve plan aan de wijk. Ook starten we met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12.
  • Flyer maart (PDF, 192.4 kB)

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl