Aanpak woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten gaat Zaam Wonen aan de slag:

  • Woeringenstraat
  • Diepenbeekstraat
  • Peldenstraat
  • Damiatestraat
  • Crostolostraat 


Je leest hier hoe en wanneer wij samen met de bewoners de komende maanden aan de slag willen:

 Infographic over woningvoorrad

Inmiddels hebben al meer dan 100 bewoners onze vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Zo krijgen we een goed beeld van hun mening over Nieuwdorp, hun straat en hun woning.  Je leest hier de belangrijkste resultaten:

Infographic over de woningvoorraad

Samen aan de slag!

Samen met de klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ gaan we een stapje verder. We kijken niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, parkeerplaatsen). De uitkomsten vertalen we naar een advies. Het advies nemen we mee in de plannen voor de wijk. Op woensdag 30 september is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen.

Lees het verslag en bekijk de presentatie van deze eerste bijeenkomst. (PDF, 810.9 kB)

Woon je in de: Woeringenstraat | Diepenbeekstraat | Peldenstraat | Damiatestraat | Crostolostraat

En heb je zin om mee te denken? Meld je aan via nieuwdorp@zaam-wonen.nl of bel
046 – 420 35 35 en vraag naar Ron van Houten.

Bijeenkomst aanpak woningvoorraad

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl