Woningbouw Elckerlyc

Levensloopbestendige woonunits 

De voormalige Jenaplanschool Elckerlyc aan de Burgemeester Eussenstraat 33 in Elsloo wordt al enkele jaren tijdelijk bewoond. Hiermee wordt voorkomen dat het gebouw leeg staat en wordt het beschermd tegen kraak en vernielingen. Dit is echter een tijdelijke oplossing. Voorlopig gaat de antikraakbewoning in de tussentijd gewoon door.

Het oorspronkelijke plan was om in het schoolgebouw, voor de duur van 15 jaar, een zogenaamde Magic Mix te realiseren. Deze Magic Mix voorzag in een dringende woonbehoefte voor jong en oud. Zorgvragers en zorgdragers wonen onder één dak en kunnen elkaar daardoor helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 september 2019 is deze Magic Mix aan de buurtbewoners toegelicht. De presentatie die op deze avond gegeven werd, is hier te downloaden. (PDF, 1.0 MB) Het werd duidelijk dat er grote weerstand was tegen deze gemengde woonvorm. Dit werd onderstreept door het aanbieden van een petitie die door veel buurtbewoners is ondertekend.

In deze petitie werd ook een ander plan voorgesteld: “…levensloopbestendige woonunits voor de alsmaar groter wordende groep vergrijzende inwoners die op zoek zijn naar grotere comfortabele appartementen in hun woonkern, waardoor ze hun huizen kunnen vrij maken voor de jeugdigen die ook op zoek zijn naar woningen…”.

De gemeente geeft hier gehoor aan en wil dit voorstel graag met de direct omwonenden gezamenlijk verder vormgeven. Omdat de gemeente zelf geen woningen bouwt, zal ook een woningbouwvereniging of woningontwikkelaar vanaf het begin hierbij betrokken worden. Er liggen nu nog geen plannen of tekeningen van hoeveel, hoe en waar welke woningen zouden moeten komen. Dit wordt samen met de buurtbewoners die zich hebben opgegeven om mee te denken besproken tijdens een nieuwe bijeenkomst. 

Vanwege de huidige coronamaatregelen het nog niet mogelijk is geweest om een eerste fysieke bijeenkomst te organiseren voor direct omwonenden die zich hebben opgegeven mee te willen denken met een woningbouwplan ter plaatse.

Op de hoogte blijven? 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit project? 

  • Meld je aan voor onze nieuwsbrief en geef aan dat je graag informatie wilt over de kern(en) Elsloo en Catsop.
  • Bij vragen kun je contact opnemen met de projectleider van dit woningbouwproject: ir. Lian Fuchs (Projectleider ruimte),  via telefoonnummer 046 435 93 34 of mailen naar Lian.Fuchs@gemeentestein.nl.

Dit project is in samenwerking met Zaam Wonen. 

logo Zaam Wonen  


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.