Verenigingen

Wij gunnen alle inwoners van de gemeente Stein een gelukkig en gezond leven. Sport en bewegen vervult hierin een belangrijke rol.

We streven naar een kwalitatief en passend aanbod wat voor iedereen toegankelijk is. Voor onze kinderen en jongeren, maar ook voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren of inwoners met een laag inkomen. Iedereen moet kunnen bewegen en sporten.
Onze vitale sport- en beweegaanbieders werken samen om dit mogelijk te maken. Tevens nodigt onze openbare ruimte uit om te sporten en bewegen en biedt daarom een gezonde ruimte.

Met het Sportakkoord Stein creëren we samen gezonde randvoorwaarden om hier invulling aan te geven.