360 graden Nieuwdorp

Dit project gaat over de mensen in de wijk, over de sociale kant van Nieuwdorp, onderlinge contacten en activiteiten door en voor de mensen. We zijn gestart vanuit ‘eigen kracht’ en de inzet van de gemeenschap. Ook gaan we geregeld in gesprek met professionals die op sociaal gebied in de wijk werken. 

Wie?

Inwoners, Stichting Buurtcentrum, Partners in Welzijn, Zaam Wonen en Gemeente Stein. Samen vormen zij de projectgroep 360 graden Nieuwdorp. Daarnaast partners per programmalijn.

Wat?

Na een peiling in de wijk, kregen we best een goed beeld van wat mensen belangrijk vinden en wat ze willen. We zijn bezig om samen met inwoners hun ideeën uit te werken. Onder andere willen mensen zich inzetten voor burenhulp, groen-/tuinenaanpak en activiteiten voor en met jongeren. Uit 360 graden zijn nieuwe ideeën gekomen zoals de jongerenwerkgroep New Gens en Vidar in de wijk.

Wil je meedoen? Laat het weten via remco.bindels@gemeentestein.nl

Onze focus ligt komende jaren op de volgende zaken:

 1. Meedoen in de wijk - Doorontwikkeling burenhulp en burgerinitiatieven
 2. Fijn wonen in de wijk - Sociale pijler in kwadrant Zaam Wonen
 3. Netwerken in de wijk - Vervolg netwerkbijeenkomst en wijkagenda
 4. Bruisend hart in de wijk - Participatie planvorming buurtcentrum
 5. Klussen in de wijk - Pilot Vidar in de wijk
 6. Groen in de wijk - Tuin van Nieuwdorp
 7. Kunst en cultuur in de wijk - Wijkverhaal en identiteit

Wanneer?

 • In 2022-2025 zijn we aan de slag met de activiteiten in het plan van aanpak 'Werken aan een stevige sociale pijler' (PDF, 1.1 MB)
 • Met het project 360 graden staan we op de wijkmarkten die we geregeld in Nieuwdorp organiseren
 • In september-december 2023 is Tuinen van Zuid actief in de wijk. We hebben hen gevraagd om mee te werken aan meer groen in Nieuwdorp.
 • In het najaar 2023 gaan studenten Social Work van Zuyd Hogeschool weer de wijk in voor het wijkverhaal op te halen bij inwoners.
 • Op 19 september 2023 hielden we een bijeenkomst met beroepskrachten over Nieuwdorp om zo samenwerking nog verder te verbeteren.

Onderzoek naar buurtcontact foto 2

Update 360 graden 2022

Update 1 360 graden 2022

Project Wijkverhalen

Gemeente Stein doet dit schooljaar (2023-2024) weer mee aan het project Wijkverhalen van Zuyd Hogeschool in samenwerking met gemeente Sittard-Geleen. Dit met het doel om meerjarig de wijk te volgen, informatie op te halen en van de studenten te horen wat zij adviseren.

Wat houdt het project 360 graden in?

Dit project richt zich op de sociale kant van de wijkaanpak. We hebben het over kleine en grote dingen zoals klussen in de wijk, een nieuwe plek voor een buurtcentrum. Maar ook de behoeften en vragen van mensen over hun eigen leven of de veranderingen in de wijk. We ondersteunen zo ‘de sociale samenhang’, door de activiteiten in de wijk en de inzet voor elkaar. De titel ‘360 graden’ is bedacht omdat we alle wijkbewoners hierin willen betrekken.

Wat gebeurt er binnen dit project?

We richten ons onder andere op:

 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven door subsidie en inzet (o.a. buurtcentrum, wijkteam, de jongerenwerkgroep New Generations, burenhulp);
 • We zorgen ervoor dat klussen worden gedaan door Vidar in de wijk voor mensen die dat zelf niet kunnen;
 • We brengen partijen bij elkaar om afstemming en samenwerking te bevorderen, dit doen we door netwerkbijeenkomsten;
 • We denken mee over de planvorming en participatie van inwoners, ondernemers in de projecten Bruisend Hart en Kwadrant Zaam Wonen;
 •  We denken mee in de maatschappelijke en toegankelijke invulling van het Bruisend hart (waaronder het nieuwe buurtcentrum);
 •  We hebben een wijkboek gemaakt om wijkverhalen op te halen en gaan dit ook doen met inzet van studenten van Zuyd Hogeschool;
 • We stimuleren vergroening van de wijk en de inzet van wijkbewoners en Vidar hierbij (groenparticipatie) via inzet van de Tuinen van Zuid.

Wie organiseren dit project?

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk, buurtcentrum, Zaam Wonen, Partners in Welzijn en de gemeente. Daarnaast werken wijkbewoners en professionals mee aan verschillende activiteiten.

Waar kan ik meer informatie hierover vinden?

In het plan van aanpak (PDF, 1.1 MB) vind je meer informatie. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Remco Bindels via remco.bindels@gemeentestein.nl

In gesprek met inwoners van Nieuwdorp en Urmond-Oost

In de week van 19 tm 23 december gaan studenten Social Work van Zuyd Hogeschool in de twee wijken in gesprek met inwoners over sociale thema’s. Ze maken er samen een wijkverhaal van. Deze presenteren ze op donderdag 2 februari 18.00 uur in Buurthuis Kooypoort  Urmond en in Buurtcentrum Nieuwdorp. Benieuwd naar het verhaal? kom dan ook 2 februari en doe als inwoner van Urmond Oost of Nieuwdorp volgende week mee aan de interviews!

Project Wijkverhalen

Gemeente Stein doet sinds dit schooljaar mee aan het project Wijkverhalen van Zuyd Hogeschool in samenwerking met gemeente Sittard-Geleen. Dit met het doel om informatie op te halen uit de wijk en van de studenten te horen wat zij adviseren. “Na deze proefperiode met twee wijken, bekijken we of we het aantal wijken kunnen uitbreiden”, aldus Emilie Klinkers (coördinator DOPsgewijze aanpak).”

Wijkverhalen studenten dec 2022Wijkverhalen 2 dec 2022​​​

Klankbordgroep bijeenkomst met studenten, inwoners en professionals in Nieuwdorp op 15 december.

Wat houdt het project 360 graden in?

Dit project richt zich op de sociale kant van de wijkaanpak, de behoeften en vragen mensen, hun aanbod om zich in te zetten voor elkaar, de sociale samenhang, de activiteiten in de wijk. De naam 360 graden is bedacht omdat we rondom ons heen kijken en alle bewoners hierin willen betrekken. 

Wat gebeurt er binnen dit project?

We richten ons onder andere op:

 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven door subsidie en inzet (o.a. buurtcentrum, wijkteam, de jongerenwerkgroep New Generations, burenhulp);
 • We zorgen ervoor dat klussen worden gedaan door Vidar in de wijk voor mensen die dat zelf niet kunnen;
 • We brengen partijen bij elkaar om afstemming en samenwerking te bevorderen, dit doen we door netwerkbijeenkomsten;
 •  We denken mee over de planvorming en participatie van inwoners, ondernemers in de projecten Bruisend Hart en Kwadrant Zaam Wonen;
 • We denken mee in de maatschappelijke en toegankelijke invulling van het Bruisend hart (waaronder het nieuwe buurtcentrum);
 • We hebben een wijkboek gemaakt om wijkverhalen op te halen en gaan dit ook doen met inzet van studenten van Zuyd Hogeschool (eind 2022-begin 2023);

Wie organiseren dit project?

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk, buurtcentrum, Zaam Wonen, Partners in Welzijn en de gemeente. Daarnaast werken bewoners en professionals mee aan verschillende activiteiten.

Waar kan ik meer informatie hierover vinden?

Op de website www.gemeentestein.nl/360-graden-nieuwdorp is het plan van aanpak en meer informatie te vinden. Via deze webpagina kun je je ook aanmelden bij de projectleider als je mee wilt doen.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Op sociale ontdekkingstocht in Nieuwkoop