Wat maakt Nieuwdorp nou Nieuwdorp?

De projectgroep 360 graden is direct na de zomer gestart met interviews over sociale thema’s in Nieuwdorp. Een divers gezelschap houdt interviews in de wijk.

“Door interviews af te nemen spreken we veel verschillende mensen en halen we veel nieuwe informatie op uit Nieuwdorp”, aldus Wilna Janssen van stichting Buurtwerk Nieuwdorp. “Afgelopen zaterdag 29 augustus zijn we met mensen uit de wijk, van de gemeente en van Partners in Welzijn (PIW) interviews gaan afnemen. We hebben ook al met een groep mensen bij elkaar gezeten die tijdens eerdere interviews hebben aangegeven iets te willen betekenen voor andere inwoners. Dit netwerk kan verder groeien door de interviews die we nog gaan afnemen in september. Burenhulp in de wijk is iets dat onze stichting Buurtwerk Nieuwdorp van harte ondersteunt; wat mij betreft zijn dat mooie eerste resultaten van deze aanpak.”

Meer informatie? Kijk op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Onderzoek naar buurtcontact foto 1

Onderzoek naar buurtcontact foto 2

Onderzoek naar buurtcontact foto 3